Góc kỹ thuật, Hỗ Trợ

Tunning cho xe CRV với màn android Ability

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

  1. Phạm vi áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng: Hoạt động mua sắm hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ được nêu trên Website: cadpro.com.vn

1.2. Hàng hóa và dịch vụ được áp dụng triển khai tại Website cadpro.com.vn là hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi đăng ký kinh doanh của CADPRO.

1.3 CADPRO không thực hiện bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến nên không có bất kỳ hoạt động nào để thu thập thông tin khi Khách Hàng truy cập Website cadpro.com.vn

  1. Đặt hàng – cung ứng dịch vụ

2.1 Khi có nhu cầu mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ đăng tải trên Website cadpro.com.vn, Khách Hàng có thể thực hiện đặt hàng hoặc đề nghị cung ứng dịch vụ bằng một trong các cách sau đây:

– Cách 1: Liên hệ trực tiếp trụ sở chính của CADPRO trong thời gian từ 08h00 -17h00, từ Thứ 2 đến Thứ 6.

– Cách 2: Điện thoại thông qua số điện thoại: 0913 218 882

– Cách 3: Đặt hàng hoặc đề nghị cung ứng dịch vụ qua email: phamchikien.176@gmail.com. Nội dung email nêu rõ thông tin hàng hóa hoặc dịch vụ cần được cung cấp.

2.2 Mọi thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ nêu tại Website cadpro.com.vn không cấu thành một đề nghị giao kết hợp đồng từ CADPRO đến Khách Hàng.

2.3 CADPRO có quyền từ chối đáp ứng một phần hoặc toàn bộ Đơn đặt hàng hoặc đề nghị cung ứng dịch vụ của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống (đối với hàng hóa); không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tại thời điểm được đề nghị (đối với dịch vụ) hoặc các trường hợp khác phù hợp quy định pháp luật.

  1. Giá cả, hóa đơn GTGT

3.1. Giá của Hàng hóa/Dịch vụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong mọi trường hợp, giá của Hàng hóa/Dịch vụ không bao gồm phí vận chuyển (nếu có). Chi phí vận chuyển này tùy thuộc vào báo giá của Nhà vận chuyển do Khách Hàng lựa chọn hoặc CADPRO đề nghị và Khách Hàng đồng ý.

3.2 Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn và được nhận hóa đơn tài chính hợp lệ cho Đơn Đặt Hàng bằng cách liên hệ theo các cách nêu tại Mục 2.1 của Điều Khoản Giao Dịch Chung.

Khách Hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin xuất hóa đơn tài chính. CADPRO sẽ không hỗ trợ thực hiện bất kỳ yêu cầu thay đổi/sửa đổi nào đối với thông tin xuất hóa đơn GTGT từ Khách Hàng sau khi hóa đơn đã được xuất. Giá trị xuất hóa đơn bằng giá trị hàng thanh toán.

(*) Lưu ý: Trong mọi trường hợp, CADPRO không hỗ trợ tách/gộp nhiều Đơn Hàng và xuất hóa đơn GTGT cho Đơn Hàng tách/gộp này.

3.4 Quyền sở hữu Hàng hóa sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng nhận được hàng và hoàn tất việc thanh toán. Rủi ro đối với Hàng hóa sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Khách Hàng nhận được hàng hóa.

  1. Chính sách đổi trả

4.1 Điều kiện đổi trả: Đối với các hàng hóa quý Khách Hàng mua tại website cadpro.com.vn, khi kiểm tra hàng hóa cùng nhân viên giao hàng, nếu gặp trường hợp hàng hóa không đúng tính năng, thông số của Nhà sản xuất thì Khách Hàng được đổi trả hàng hóa. Khách Hàng cần liên hệ với CADPRO để hai bên cùng xác nhận về việc hàng hóa đáp ứng đủ điều kiện đổi trả.

4.2 Phương thức đổi trả: Khi Khách Hàng đổi trả hàng hóa thì có thể trực tiếp hoặc thông qua Nhà vận chuyển gửi về trụ sở chính của CADPRO.

4.3 Thời hạn đổi trả: Trong thời gian 03 – 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận được hàng hóa cần đổi trả, CADPRO sẽ giao lại hàng hóa. Trường hợp khi đổi trả hàng hóa, Khách Hàng không muốn đổi trả có thể hoàn lại số tiền đã thanh toán cho CADPRO, sau khi trừ đi các chi phí vận chuyển.

4.4 Chi phí đổi trả hàng hóa đáp ứng đủ điều kiện đổi trả do CADPRO chịu.

  1. Chính sách bảo hành

5.1 CADPRO chỉ bảo hành hàng hóa đối với hàng hóa có bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

5.2 Hàng hóa bảo hành phải còn thời hạn bảo hành và đáp ứng các điều kiện bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

  1. Chăm sóc Khách Hàng và xử lý khiếu nại

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở:  chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, thái độ của nhân viên giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, việc đổi/ trả Hàng hóa…Khách Hàng có thể liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản đến trụ sở chính của CADPRO, Bộ phận Chăm sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

  1. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, CADPRO không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/ tổn thất/ hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ CADPRO sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của CADPRO gây ra.

  1. Điều khoản chung

8.1. CADPRO và Khách Hàng khi truy cập vào Website: cadpro.com.vn đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. CADPRO có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Website và không cần phải thông báo trước, khi Khách Hàng tiếp tục thực hiện giao dịch thông qua CADPRO sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Một lần nữa, CADPRO lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.

8.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

8.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa CADPRO và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *